0918 110 113

BLOG

Quy định cầm đồ tại tiệm Cầm Đồ T2

Cầm xe mô tô phân khối lớn

Hiện nay quy định cầm đồ tại các tiệm cầm đồ rất khác nhau, bởi vì không phải tiện cầm đồ nào cũng niêm yết chung một quy định tại vì tùy theo hình thức kinh doanh cầm đồ của từng tiệm đó.

Sau đây là quy định cầm đồ tại tiệm Cầm Đồ T2 của chúng tôi.

Điều 1: Tài sản khách hàng đem đến cầm cố tại tiệm Cầm Đồ T2 là hoàn toàn hợp pháp, đúng tên đúng chủ, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có tranh chấp xảy ra trong thời gian cầm cố.

Điều 2: Lãi suất, số tiền cầm và thời gian cầm đã được thông báo rõ cho khách hàng biết và đồng ý trước khi làm thủ tục cầm đồ.

Điều 3: Không được để người khác chuộc lại tài sản cầm cố thay mình. (Chúng tôi sẽ không giải quyết những trường hợp chuộc lại tài sản do người khác cầm cố nếu không có sự xác nhận từ người cầm nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho người cầm đồ).

Điều 4: Thanh toán lãi suất hàng tháng đúng ngày, Sau 07 ngày đối với hàng điện tử và 15 ngày đối với xe máy khi hết hạn cầm đồ mà không đến đóng lãi hoặc chuộc lại thì bên Cầm Đồ T2 có quyền tiến hành thanh lý tài sản cầm cố để thu hồi vốn và lãi. Bên khách hàng không được khiếu nại hoặc yêu cầu thêm bất cứ điều kiện gì.

Điều 5: Trong trường hợp mất hợp đồng cầm đồ, phải thông báo ngay cho Cầm Đồ T2 biết, nếu báo không kịp thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại nếu có.

Điều 6: Khi đến chuộc hoặc đóng lãi phải mang theo hợp đồng cầm đồ bản chính, giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Điều 7: Bên khách hàng cam kết có trách nhiệm làm các thủ tục cần thiết để sang tên tài sản cầm cố cho người mua tài sản thanh lý nếu có.

Điều 8: Hợp đồng cầm đồ được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau, đã được hai bên đồng ý và ký tên.

Điều 9: Hợp đồng cầm đồ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn cầm cố hoặc chuộc lại tài sản.

Author

Contact Me on Zalo